AGORA 2024: #mozaika: 25. března - 26. března 2024

přednášky, diskuse, workshopy

Přihlásit se

Kateřina Štěpánková: Tajemství poraněné míchy: její výzkum a milníky

Seznam přihlášených účastníků (43):

JménoTřídaEmail
Anna Ehlerová 5.A ehlerova@arcig.cz
Anna Strejčková 5.A strejcka@arcig.cz
Anna Marie Smolíková 5.A smolikoa@arcig.cz
Magdaléna Puci 5.A pucim@arcig.cz
Tomáš Pejša 5.A pejsat@arcig.cz
Kateřina Menšíková 5.A mensikok@arcig.cz
Lukáš Izdný 5.A izdnyl@arcig.cz
Eliška Vaculíková 5.B vaculike@arcig.cz
Anežka Uličná 5.B ulicnaa@arcig.cz
Maximilian Josef Salfellner 5.B salfellm@arcig.cz
Alžběta Marešová 5.B maresova@arcig.cz
Anežka Holá 5.B holaa@arcig.cz
Nela Blaženínová 5.B blazenin@arcig.cz
Dominik Lubanda 6.A lubanda1@arcig.cz
Tereza Šolcová 6.A solcovat@arcig.cz
Hana Příklenková 6.A priklenh@arcig.cz
Zoe Lansu 6.A lansuz@arcig.cz
Háta Krausová 6.A krausovh@arcig.cz
Julie Komárková 6.A komarkoj@arcig.cz
Jiří Hošek 6.A hosekj@arcig.cz
Lukáš Votoček 6.B votocekl@arcig.cz
Sára Váchová 6.B vachovas@arcig.cz
Filip Vácha 6.B vachaf@arcig.cz
Alžběta Musilová 6.B musilova@arcig.cz
Veronika Menšíková 6.B mensikov@arcig.cz
Matyáš Korbel 6.B korbelm@arcig.cz
David Daniel Elleder 6.B ellederd@arcig.cz
Alžběta Dusová 6.B dusovaa@arcig.cz
Anna Čejková 6.B cejkovaa@arcig.cz
Amélie Rabelová 7.A rabelova@arcig.cz
Laura Novotná 7.A novotnal@arcig.cz
Karolína Grymová 7.A grymovak@arcig.cz
Terezie Lisá 7.B lisat@arcig.cz
Irena Priškinová 7.B priskini@arcig.cz
Martin Píka 8.A pikam@arcig.cz
Magdalena Pekárková 8.A pekarkom@arcig.cz
Kryštof Cyril Novák 8.A novakk@arcig.cz
Tereza Mastná 8.A mastnat@arcig.cz
Jan Kožený 8.A kozenyj@arcig.cz
Radka Fedačková 8.A fedackor@arcig.cz
Linda Francová 8.B francovl@arcig.cz
Vojtěch Mikula 8.B mikulav@arcig.cz
Anna Rückerová 8.B ruckeroa@arcig.cz