AGORA 2024: #mozaika: 25. března - 26. března 2024

přednášky, diskuse, workshopy

Přihlásit se

Petr Beneš: Zmuchlaný čas: nečekaná sousedství a setkání mezi literaturou a křesťanstvím napříč časem.

Seznam přihlášených účastníků (27):

JménoTřídaEmail
Jáchym Benda 5.A bendaj@arcig.cz
Lukáš Izdný 5.A izdnyl@arcig.cz
Kateřina Menšíková 5.A mensikok@arcig.cz
Anna Strejčková 5.A strejcka@arcig.cz
Kryštof Antonín Moc 5.B mock@arcig.cz
Jeremiáš Vavák 6.A vavakj@arcig.cz
Zoe Lansu 6.A lansuz@arcig.cz
Julie Komárková 6.A komarkoj@arcig.cz
Matěj Kaprál 6.A kapralm@arcig.cz
Martin Cibik 6.A cibikm@arcig.cz
Veronika Menšíková 6.B mensikov@arcig.cz
Lukáš Valenta 7.A valental@arcig.cz
Laura Novotná 7.A novotnal@arcig.cz
Luisa Klípová 7.A klipoval@arcig.cz
Matylda Dvořáková 7.A dvorakom@arcig.cz
Emma Cejpová 7.A cejpovae@arcig.cz
Samuel Kán 7.B kans@arcig.cz
Karolína Šlemrová 7.B slemrovk@arcig.cz
Jan Václavík 8.A vaclavij@arcig.cz
Sára Smetanová 8.A smetanos@arcig.cz
Vilém Plaček 8.A placekv@arcig.cz
Jindřich Novák 8.A novakj@arcig.cz
Luisa Marie Marešová 8.A maresovl@arcig.cz
Jan Kožený 8.A kozenyj@arcig.cz
Markéta Kalendová 8.A kalendom@arcig.cz
Ondřej Jeníček 8.A jeniceko@arcig.cz
Anna Ruth Ceplová 8.B ceplovaa@arcig.cz