AGORA 2024: #mozaika: 25. března - 26. března 2024

přednášky, diskuse, workshopy

Přihlásit se

: Nemám výuku a nemohu se zúčastnit

Seznam přihlášených účastníků (59):

JménoTřídaEmail
Lukáš Izdný 5.A izdnyl@arcig.cz
Anna Marie Smolíková 5.A smolikoa@arcig.cz
Hana Příklenková 6.A priklenh@arcig.cz
Josef Peřich 6.A perichj@arcig.cz
Sophie Pantoflíčková 6.A pantofls@arcig.cz
Mikuláš Mrázek 6.A mrazekm@arcig.cz
Mark Sebastian Mázik 6.A mazikm@arcig.cz
Ester Kremlíková 6.A kremlike@arcig.cz
Jiří Hošek 6.A hosekj@arcig.cz
Ondřej Fürbach 6.A fuerbaco@arcig.cz
Yehor Volokitin 6.B volokity@arcig.cz
Anna Bartošová 6.B bartoso1@arcig.cz
Lukáš Votoček 6.B votocekl@arcig.cz
Filip Vácha 6.B vachaf@arcig.cz
Vojtěch Stluka 6.B stlukav@arcig.cz
Josef Miškovský 6.B miskovsj@arcig.cz
Veronika Menšíková 6.B mensikov@arcig.cz
Kryštof Mareš 6.B maresk@arcig.cz
Matyáš Korbel 6.B korbelm@arcig.cz
David Daniel Elleder 6.B ellederd@arcig.cz
Amélie Rabelová 7.A rabelova@arcig.cz
Barbora Lancingerová 7.A lancingb@arcig.cz
Karolína Grymová 7.A grymovak@arcig.cz
Lukáš Dvořák 7.A dvorakl@arcig.cz
Anastasiia Havrylenko 7.B havrylea@arcig.cz
Agáta Mrzenová 7.B mrzenova@arcig.cz
Ema Traugottová 7.B traugote@arcig.cz
Irena Priškinová 7.B priskini@arcig.cz
Magdaléna Jansová 7.B jansovam@arcig.cz
Ella Burkertová 7.B burkerte@arcig.cz
Kateřina Bolomská 7.B bolomskk@arcig.cz
Emma Stella Bělohradská 7.B belohrae@arcig.cz
Kryštof Cyril Novák 8.A novakk@arcig.cz
Magdalena Pekárková 8.A pekarkom@arcig.cz
Alžběta Puci 8.A pucia@arcig.cz
Jiří Rosický 8.A rosickyj@arcig.cz
Štěpán Sládeček 8.A sladeces@arcig.cz
Sára Smetanová 8.A smetanos@arcig.cz
Jan Václavík 8.A vaclavij@arcig.cz
Jindřich Novák 8.A novakj@arcig.cz
Tereza Mastná 8.A mastnat@arcig.cz
Luisa Marie Marešová 8.A maresovl@arcig.cz
Radka Fedačková 8.A fedackor@arcig.cz
Julie Glacová 8.A glacovaj@arcig.cz
Markéta Kalendová 8.A kalendom@arcig.cz
Filip Koběrský 8.A koberskf@arcig.cz
Jan Kožený 8.A kozenyj@arcig.cz
Adéla Kratochvílová 8.A kratoch1@arcig.cz
Marie Lisá 8.A lisam@arcig.cz
Viktória Tučková 8.B tuckovav@arcig.cz
Alžběta Studeníková 8.B studenia@arcig.cz
Karel Skalský 8.B skalskyk@arcig.cz
Ema Pleskačová 8.B pleskace@arcig.cz
Ondřej Mateásko 8.B mateasko@arcig.cz
Julie Kracíková 8.B kracikoj@arcig.cz
Daniela Havránková 8.B havrankd@arcig.cz
Linda Francová 8.B francovl@arcig.cz
Mikuláš Brabec 8.B brabecm@arcig.cz
Hana Vlasáková 8.B vlasakoh@arcig.cz